Τι είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός και πως τον εφαρμόζουμε στο έργο

Με τον όρο συμμετοχικό σχεδιασμό εννούμε τη διαμόρφωση ενός προϊόντος με τη συμβολή των πιθανών χρηστών του στα στάδια διερεύνησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν διάφορες…
Read More
Performants logo old

Επίσημη έναρξη του έργου

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την έναρξη του Έργου Performants! Με αυτό το έργο, σκοπεύουμε να φέρουμε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μουσικοί και χώροι συναυλιών συνδέονται, κλείνουν συναυλίες και…
Read More
Menu