Δοκιμάστε την πλατφόρμα Performants

Παραδοτέα

Γίνονται διαθέσιμα μετά αφού εγκριθούν επίσημα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Π2.4 Αναφορά διοργάνωσης πρώτης μουσικής ημερίδας

Π2.5 Τελικό πλάνο προσέλκυσης χρηστών και διάχυσης αποτελεσμάτων

Π2.6 Αναφορά διοργάνωσης δεύτερης μουσικής ημερίδας

Π2.7 Αναφορά προωθητικών ενεργειών

Π2.8 Πλάνο Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων του Έργου

Π3.2 Αρχική υλοποίηση Μονάδας Ανάλυσης Δεδομένων

Π3.3 Τελικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Μονάδας Ανάλυσης Δεδομένων

Π3.4 Τελική υλοποίηση Μονάδας Ανάλυσης Δεδομένων

Π4.1 Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας

Δημοσιεύσεις

1. Ioannis Andrianakis, Manolis Falelakis, Maria Pavlidou, Konstantinos Papakonstantinou, Ermioni Avramidou, Dimitrios Kalogiannis, Nikolaos Milios, Katerina Bountakidou, Kiriakos Chatzidimitriou, Panagiotis Panagiotopoulos, Performants: A Digital Event Manager-Organizer, ICMTDE 2023: 17. International Conference on Music Tourism, Destinations and Events,  October 23-24, 2023 in Barcelona, Spain

 

2. Ioannis Andrianakis, Panagiotis Panagiotopoulos, Kyriakos Chatzidimitriou, Dimitrios Tampakis, Manolis Falelakis, Performants: Making the Organization of Concerts Easier, ICCIT 2023: 17. International Conference on Creative Industries and Tourism, November 20-21, 2023 in Rome, Italy

Κοινότητα

2.628 facebook followers

413 Instagram followers

202 music bands

38 venues

Menu