Δοκιμάστε την πλατφόρμα Performants

Παραδοτέα

θα γίνουν διαθέσιμα μετά από την επίσημη έγκριση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Π2.1 Πλάνο αξιολόγησης

Π2.2 Αρχικό πλάνο προσέλκυσης χρηστών και διάχυσης αποτελεσμάτων

Π2.3 Καταγραφή αποτελεσμάτων συναντήσεων και αρχικές απαιτήσεις χρηστών

Π2.4 Αναφορά διοργάνωσης πρώτης μουσικής ημερίδας

Π2.5 Τελικό πλάνο προσέλκυσης χρηστών και διάχυσης αποτελεσμάτων

Π2.6 Αναφορά διοργάνωσης δεύτερης μουσικής ημερίδας

Π2.7 Αναφορά προωθητικών ενεργειών

Π2.8 Πλάνο Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων του Έργου

Π3.1 Αρχικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Μονάδας Ανάλυσης Δεδομένων

Π3.2 Αρχική υλοποίηση Μονάδας Ανάλυσης Δεδομένων

Π3.3 Τελικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Μονάδας Ανάλυσης Δεδομένων

Π3.4 Τελική υλοποίηση Μονάδας Ανάλυσης Δεδομένων

Π4.1 Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας

Δημοσιεύσεις

έρχονται σύντομα

Κοινότητα

2.628 facebook followers

413 Instagram followers

202 music bands

38 venues

Menu