Τι είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός και πως τον εφαρμόζουμε στο έργο

Με τον όρο συμμετοχικό σχεδιασμό εννούμε τη διαμόρφωση ενός προϊόντος με τη συμβολή των πιθανών χρηστών του στα στάδια διερεύνησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν διάφορες…
Read More
Menu