Τι είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός και πως τον εφαρμόζουμε στο έργο

Με τον όρο συμμετοχικό σχεδιασμό εννούμε τη διαμόρφωση ενός προϊόντος με τη συμβολή των πιθανών χρηστών του στα στάδια διερεύνησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν διάφορες…
Read More

Thessaloniki Workshop #2

Η 2η συνάντηση της ομάδας έργου με 13 εκπροσώπους χώρων, διοργανωτών συναυλιών και φεστιβάλ, μουσικών και τεχνικών έλαβε χώρα στις 28 Ιουνίου 2020 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα αυτή…
Read More

Thessaloniki Workshop #1

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου με 14 εκπροσώπους από τον χώρο της μουσικής έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου 2020. Την πρώτη γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους και με…
Read More
Menu