Η ομάδα του Performants

Η εταιρεία

Η εταιρία SGA Συστήµατα Πληροφορικής – Γιώργος Δ. Αβραµίδης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 και διαθέτει δεκαεννιά χρόνια συνεχούς παρουσίας και δραστηριοποίησης στον χώρο της παραγωγής λογισµικών εφαρµογών.

Το ανθρώπινο δυναµικό της αποτελείται από δέκα άτοµα µόνιµο προσωπικό και δυο µόνιµους εξωτερικούς συνεργάτες με µακρά εµπειρία στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής και άριστη γνώση των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείµενο των δραστηριοτήτων της.

Από τον Μάρτιο του 2005 είναι πιστοποιημένη σύµφωνα µε το Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001, το οποίο παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες υλοποίησης προϊόντων και λύσεων ενώ παράλληλα εφαρµόζει αυστηρά κριτήρια ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Οι λογισµικές εφαρµογές είναι εξ’ ολοκλήρου προϊόντα σχεδιασµού και ανάπτυξης της εταιρίας µε αποτέλεσµα τα στελέχη να γνωρίζουν σε βάθος τη δοµή και τη λειτουργία τους και να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιασδήποτε κλίµακας πρόβληµα τόσο εκ των προτέρων όσο και κατά το στάδιο της πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας τους.

1
Συναντήσεις Ομάδας
0
Online Μηνύματα
0
Γραμμές Κώδικα
0
Καφέδες

Η ιδέα

Η διοργάνωση μιας συναυλίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί το συντονισμό μουσικών, διαχειριστών συναυλιακών χώρων, τεχνικών, καλλιτεχνικών manager, αλλά και γραφιστών, δημοσιογράφων ή εταιρειών πνευματικών δικαιωμάτων. Το κόστος διαχείρισης αυτής της πολυπλοκότητας είναι τόσο μεγάλο ώστε η πλειοψηφία των μικρομεσαίων χώρων που δεν έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης χορηγών να μην έχουν πρόσβαση σε πολλούς αξιόλογους μουσικούς από σχετικά μακρινές περιοχές, και αντίστοιχα, οι μουσικοί δυσκολεύονται να μετακινηθούν, εξαιτίας του υψηλού κόστους μεταφοράς.

Idea

Σε μία αρχική προσπάθεια ανεύρεσης σχετικών λύσεων πραγματοποιήθηκε μία έρευνα αγοράς όπου έγινε εκτεταμένη επικοινωνία με πιθανούς χρήστες, συμπληρώθηκαν περισσότερα από 300 online ερωτηματολόγια, ενώ η ιδέα παρουσιάστηκε σε συνέδρια και ημερίδες (όπως Music Showcase Greece Νοέμβριος 2018, UnConvention Manchester Φεβρουάριος 2019 και MIL Lisboa Μάρτιος 2019), λαμβάνοντας πολύ θετική ανταπόκριση. Σαν αποτέλεσμα της έρευνας αυτής αναπτύχθηκε και ένα πρωτοτύπο επίδειξης χαμηλής λειτουργικότητας.

Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΥ

Menu